Sản phẩm

Thịt lợn

Nạc thăn BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Thịt lợn

Giá: Liên hệ

Sườn già BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Ba chỉ xông khỏi

Giá: Liên hệ

Sườn thăn BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Thịt lợn

Giá: Liên hệ

Thị nạc

Giá: Liên hệ

Lợn Sạch

Giá: Liên hệ