Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Thôn Song, Xã Các Sơn-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Các Sơn

Địa chỉ: Thôn Liên Thành, Phường Hải Châu-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Phường Hải Châu

Địa chỉ: 84/TL 526. Thôn Hoa Trường, Xã Hoa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoa Lộc

Địa chỉ: Khu phố 12, Phường Ngọc Trạo-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Phường Ngọc Trạo

Địa chỉ: thôn Kim Tiên, Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông