Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Vĩnh Hưng-Huyện Vĩnh Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Vĩnh Hưng

Địa phương: Xã Ngọc Sơn-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Ngọc Sơn

Địa phương: Thị trấn Vĩnh Lộc-Huyện Vĩnh Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thị trấn Vĩnh Lộc

Địa phương: Thị trấn Bến Sung-Huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Như Thanh

Địa phương: Xã Mậu Lâm-Huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Mậu Lâm

Địa phương: Xã Mậu Lâm-Huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Mậu Lâm

Địa phương: Xã Hoằng Hợp-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoằng Hợp

Địa phương: Xã Hoằng Hợp-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoằng Hợp

Địa phương: Xã Bình Lương-Huyện Như Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Bình Lương

Địa phương: Xã Hoằng Đại-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoằng Đại