Trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng

1.    Các thông tin đăng ký tài khoản sử dụng phải xác thực; chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản và các nội dung do tài khoản của mình đăng tải lên phần mềm.
2.    Kịp thời phản ánh các vi phạm phạm về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tới đơn vị quản lý thông qua chức năng trên phần mềm hoặc thông qua đường dây nóng.
3.    Tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các giao dịch mua bán với các cơ sở.
4.    Báo cáo kịp thời qua đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật về các lỗi, sự cố của phần mềm kết nối cung cầu.