Tin tức

Hội nghị tập huấn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao      .

Hội nghị tập huấn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao      .

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của các cấp Hội và Hội viên phụ nữ trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của các cấp Hội và Hội viên phụ nữ trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Thanh Hóa: UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn.

Thanh Hóa: UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn.

Hoàng Hóa:  Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua hoạt động xây dựng các tổ Dân vận khéo trong việc duy trì và xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng qui định hiện hànhvề chợ kinh doanh thực phẩm

Hoàng Hóa:  Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua hoạt động xây dựng các tổ Dân vận khéo trong việc duy trì và xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng qui định hiện hànhvề chợ kinh doanh thực phẩm

Ngộ độc rượu nguyên nhân và biện pháp phòng tránh

Ngộ độc rượu nguyên nhân và biện pháp phòng tránh

Thanh Hóa: Kết quả thực hiện mục tiêu kép bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ Hội xuân phù hợp tình hình địa phương

Thanh Hóa: Kết quả thực hiện mục tiêu kép bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ Hội xuân phù hợp tình hình địa phương

Bắt ôtô chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol đi tiêu thụ

Bắt ôtô chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol đi tiêu thụ

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm