Tin tức

Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành phố

Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành phố

Một số lưu ý bảo đảm an toàn thực phẩm giúp nâng cao miễn dịch và phòng chống dịch bệnh.

Một số lưu ý bảo đảm an toàn thực phẩm giúp nâng cao miễn dịch và phòng chống dịch bệnh.

Kết quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo ATTP

Kết quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo ATTP

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực phẩm trữ đông có giữ được chất dinh dưỡng và độ tươi ngon?

Thực phẩm trữ đông có giữ được chất dinh dưỡng và độ tươi ngon?

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử

Thu giữ gần 500 kg hàng hóa, thực phẩm đã hết hạn sử dụng

Thu giữ gần 500 kg hàng hóa, thực phẩm đã hết hạn sử dụng