Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Hoằng Trường

Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Thị trấn Hậu Lộc

Thị trấn Hậu Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Đồng Lộc

Xã Đồng Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Đại Lộc

Xã Đại Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Triệu Lộc

Xã Triệu Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|