Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Thị trấn Yên Cát

Thị trấn Yên Cát-Huyện Như Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Bãi Trành

Xã Bãi Trành-Huyện Như Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa-Huyện Như Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Xuân Bình

Xã Xuân Bình-Huyện Như Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hóa Quỳ

Xã Hóa Quỳ-Huyện Như Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|