Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Thiệu Châu

Xã Thiệu Châu - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Thiệu Giao

Xã Thiệu Giao - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Thiệu Tân

Xã Thiệu Tân - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Thị trấn Bút Sơn

Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Giang

Xã Hoằng Giang - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|