Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Hoằng Kim

Xã Hoằng Kim - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Trung

Xã Hoằng Trung - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Trinh

Xã Hoằng Trinh - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Sơn

Xã Hoằng Sơn - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Lương

Xã Hoằng Lương - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|