Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Lộc Thịnh

Xã Lộc Thịnh-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Cao Thịnh

Xã Cao Thịnh-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Ngọc Trung

Xã Ngọc Trung-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Phùng Giáo

Xã Phùng Giáo-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Phùng Minh

Xã Phùng Minh-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|