Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Cao Ngọc

Xã Cao Ngọc-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Quang Trung

Xã Quang Trung-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Đồng Thịnh

Xã Đồng Thịnh-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Ngọc Liên

Xã Ngọc Liên-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn-Huyện Ngọc Lặc-Tỉnh Thanh Hóa
|