Khó khăn trong xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm ở thành phố Thanh Hóa

21/04/2023 |

Video liên quan