Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 75/2020/TT - BTC
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày đăng: 07/06/2021 16:26:18
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước