Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 55/2010/QH12
Trích yếu: Luật An toàn thực phẩm.
Ngày ban hành: 17/06/2010
Ngày đăng: 07/06/2021 17:05:24
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước