Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Trích yếu: Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 30/03/2016
Ngày đăng: 13/03/2019 09:51:20
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước