Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4988/QĐ-BYT
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành 04 Quy trình thanh tra an toàn thực phẩm
Ngày ban hành: 16/09/2016
Ngày đăng: 08/06/2021 07:50:00
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước