Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 43/2017/NĐ-CP
Trích yếu: Nhãn hàng hóa
Ngày ban hành: 14/04/2017
Ngày đăng: 07/06/2021 16:52:26
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước