Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 30/2020/QĐ-UBND
Trích yếu: Về việc sửa đổi bổ sung tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 21/07/2020
Ngày đăng: 17/08/2020 08:25:57
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh hóa
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước