Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 29/2020/TT-BYT
Trích yếu: Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành (Hiệu lực từ 15/2/2021, trong đó bãi bỏ TTLT 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)
Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày đăng: 07/06/2021 16:59:17
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước