Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 26/CT-TTg
Trích yếu: Về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành: 21/09/2021
Ngày đăng: 04/10/2021 15:12:34
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước