Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 25/2018TT-BYT
Trích yếu: Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.
Ngày ban hành: 28/09/2018
Ngày đăng: 07/06/2021 16:56:53
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước