Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 171/KH-UBND
Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành: 14/07/2021
Ngày đăng: 25/03/2022 09:47:30
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh hóa
Tệp đính kèm: