Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 17/CT-TTg
Trích yếu: Về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Ngày ban hành: 13/04/2020
Ngày đăng: 07/06/2021 16:53:08
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước