Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 17/2021/QĐ-UBND
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành: 24/08/2021
Ngày đăng: 26/08/2021 09:43:01
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh hóa
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước