Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 17/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 05/02/2020
Ngày đăng: 07/06/2021 16:49:17
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước