Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 16/2019/QĐ-UBND
Trích yếu: Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm kết nối nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành: 03/06/2019
Ngày đăng: 21/06/2019 10:09:30
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh hóa
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước