Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 15/2018/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Ngày ban hành: 02/02/2018
Ngày đăng: 13/03/2019 10:50:18
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước