Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1246/QĐ-BYT
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.
Ngày ban hành: 31/03/2017
Ngày đăng: 07/06/2021 17:01:00
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước