Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 08/2018/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 c
Ngày ban hành: 15/01/2018
Ngày đăng: 07/06/2021 16:50:05
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước