Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 05/2007/QH12
Trích yếu: Luật Chất lượng sản phẩm
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày đăng: 08/06/2021 07:47:12
Lĩnh vực: Văn bản khác
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước