Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN
Trích yếu: Tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành: 13/10/2021
Ngày đăng: 27/12/2021 11:00:05
Lĩnh vực: Quy định về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tệp đính kèm: