Tin tức

Xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm về lĩnh vực Công Thương.

Tin Sưu tầm | 25-06-2021 | 31 lượt xem

Theo các quy định về các điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương, thì Chủ cơ sở phải xác nhận cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở mình đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm trong thời gian 45 phút với 30 câu hỏi, gồm 20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc kiến thức chuyên ngành trong bộ 100 câu hỏi để kiểm tra (theo Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lòi thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thục phẩm cho chủ cơ sử và người trực tiếp sản xuất, kỉnh doanh thục phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thục phẩm của Bộ Công Thương).

Bên cạnh đó, tại tỉnh Thanh Hóa vẫn có 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm về thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện là Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương và Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện.

Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giới thiệu mẫu Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (cho cá nhân và cho tập thể) quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan biết áp dụng, cụ thể:

Có biểu mẫu kèm theo.

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024