Tin tức

Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cảu Bộ Y tế và Bộ Nông Nghiệp

Tin về ATTP | 30-12-2021 | 2 lượt xem

Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cảu Bộ Y tế và Bộ Nông Nghiệp

1. Không còn Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế mà người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ cần tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, được chủ cơ sở xác nhận và chịu trách nhiệm.

- Khoản 2 Điều 4 và Điều 6 thuộc Khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định: Người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống phải được chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (thay thế cho Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm). Do đó, việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là do cá nhân (tự học), do cơ sở tổ chức (mời chuyên gia giảng dạy)... và có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả. Chủ cơ sở căn cứ vào kết quả đánh giá đề lập danh sách xác nhận và chịu trách nhiệm đối với kết quả tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do mình xác nhận.

- Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên do cơ sở tự biên soạn hoặc sử dụng tài liệu đã được cơ quan quản lý ban hành. Chủ cơ sở tự chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn cho nhân viên. Cơ quan quản lý được quyền kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua bộ câu hỏi, ngân hàng câu hỏi có sẵn.

- Chủ cơ sở trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì người đó tự xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho minh. Trong trường hợp Cơ quan quản lý kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm thông qua bộ câu hỏi, ngân hàng câu hỏi có sẵn, chủ cơ sở không đáp ứng kiến thức an toàn thực phẩm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Theo Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: các chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP.

- Thủ tục đáp ứng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông, lâm và thuỷ sản phải được đào tạo đầy đủ các kiến thức về ATTP theo qui định bằng các hình thức sau:

- Tự đào tạo nội bộ

- Tổ chức lớp mời chuyên gia đào tạo

-  Lập danh sách người được đào tạo kèm xác nhận của chủ cơ sở sản xuất. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm về trình độ kiến thức ATTP của mình và nhân viên trong cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tin hoạt động | 22-02-2023

Ngộ độc rượu trước, trong và sau tết

Tin về ATTP | 03-02-2023

Thanh Hóa: Kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 và một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023.

Tin về ATTP | 01-02-2023

Thanh Hóa: Chủ động, tích cực bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ Hội Xuân năm 2023

Tin về ATTP | 01-02-2023

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Tin về ATTP | 01-02-2023