Tin tức

Thanh Hóa: UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cưtrên địa bàn

Tin hoạt động | 02-06-2021 | 35 lượt xem

Trong những năm qua, tại Thanh Hóa, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể quan tâm. Đặc biệt là Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2020. Nghị quyết ban hành với những mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm nhằm từng bước mang lại thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh góp phần tích cực bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và trong tình hình bình thường mới.

Ngày 30/4/2021 tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Thành Hóa đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư với khoảng 500 đại biểu đến từ các huyện Gồm: Ban quản lý 70 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm năm 2021 tại 10 huyện: Thạch Thành;Lang Chánh; Bá Thước; Thọ Xuân;Thiệu Hóa;Vĩnh Lộc; Như Thanh; Nông Cống; Hậu Lộc; Ngọc Lặc.

  

Hình ảnh: Đồng chí Hà Văn Thủy-Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện Hướng đẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 22/2/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về trọng tâm công tác phong trào năm 2021, Chương trình công tác năm 2021 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư mục đích, yêu cầu như sau:

- Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ  các cấp nhằmphát hiện, ngăn chặn và kiến nghịxử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

- Tổ chức hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả giúp cho công tác phối hợp vận động và giám sát công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan chức năng đạt hiệu quả thiết thực; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm của quần chúng nhân dân, góp phần vào thực hiện các mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh và mục tiêu Chiến lược Quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Văn Thủy-Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã nói lên mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 04/NQ-TU đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt tinh thần triển khai hội nghị đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các nội dung cơ bản được triển khai tại Hội nghị lần này.

Hà Văn Giáp

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024