Tin tức

Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

Tin về ATTP | 25-11-2022 | 61 lượt xem

                                                                                           

Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiều nội dung về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như:

Năm 2022, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, 05 nhiệm vụ, đề án về an toàn thực phẩm (ATTP); đã hoàn thành 05 nhiệm vụ, đề án; cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu hoàn thành 03 nhiệm vụ: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch: số 37/KH-UBND ngày 18/02/2022 về việc xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có xác nhận, giai đoạn 2022 – 2025; số 124/KH-UBND ngày 09/5/2022 về tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc ban hành Chương trình lấy mẫu giám sát ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

- Sở Công Thương hoàn thành 01 nhiệm vụ: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2022 về việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đáp ứng các quy định về ATTP, giai đoạn 2022-2025.

- Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh hoàn thành 01 nhiệm vụ: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2022 về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao, giai đoạn 2022-2025.

 

Hình ảnh:  Lãnh đạo Văn phòng điều phối tập huấn các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao giai đoạn 2022-2025

Đến nay đã hoàn thành 471.687/529.904 tấn thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi (đạt 89% kế hoạch), ước đạt 544.245/529.904 tấn; 72/108 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (đạt 66,7% kế hoạch), ước đạt 113/108 chuỗi; 35/46 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP (đạt 76,1% kế hoạch),; 10/30 chợ kinh doanh thực phẩm (đạt 33,3% kế hoạch); 11/18 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn (đạt 61,1% kế hoạch), 09/07 bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP (đạt 128,6% kế hoạch);

- Ở cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai xây dựng và hoàn thành 02 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, gồm: 01 chuỗi thịt gia súc, gia cầm và 01 chuỗi thuỷ sản. Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Chợ Chuối, huyện Nông Cống triển khai xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định tại TCVN 11856:2017 (dự kiến tiến hành đánh giá hợp chuẩn theo TCVN 11856:2017 trong năm 2022). Sở Y tế đã hướng dẫn, công nhận 91 bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP (trong đó, 04 bếp ăn tập thể công nhận lần đầu, 87 bếp ăn tập thể công nhận lại).

 

Hình ảnh Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở NN&PTNN chủ trì hội nghị Kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn Thanh hóa năm 2022

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành:  471.687/529.904 tấn thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi (đạt 89% kế hoạch), ước đạt 544.245/529.904 tấn; 70/106 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (đạt 66% kế hoạch); 35/46 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về ATTP ((đạt 76,1% kế hoạch); 10/29 chợ kinh doanh thực phẩm được đánh giá, công nhận chợ kinh doanh thực phẩm (đạt 34,5% kế hoạch); 11/18 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn (đạt 61,1% kế hoạch); 05/07 bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP (đạt 71,4% kế hoạch); 01/47 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, đạt 2,1% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế

- Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về ATTP tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ chậm, chưa đạt kế hoạch.

- Việc thực hiện duy trì các tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP còn nhiều hạn chế; đặc biệt, việc duy trì các điều kiện chợ kinh doanh thực phẩm tại một số địa phương chưa được quan tâm, cơ sở hạ tầng tại chợ xuống cấp, công tác vệ sinh không được chú trọng; nhiều địa phương vẫn còn tồn tại chợ ngoài quy hoạch, tụ điểm kinh doanh tự phát không đảm bảo ATTP.

Về nguyên nhân:

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong các tháng đầu năm nên các địa phương tập trung thực hiện công tác phòng dịch, chưa bố trí được nhân lực, nguồn lực để triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao về ATTP.

- Do đặc thù sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhỏ lẻ, manh mún, thiếu nguồn lực, nhân lực nên việc tham gia xây dựng các mô hình về đảm bảo ATTP và vận hành, triển khai hoạt động thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về ATTP tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP tại một số địa phương còn hạn hẹp; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn chưa có kinh phí để triển khai thực hiện; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, nông nghiệp công nghệ cao.

Chuẩn bị cho công tác năm 2023, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh sẽ chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành các chương trình, đề án, nhiệm vụ, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác đảm bảo ATTP; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATTP theo Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024