Tin tức

Thanh Hóa tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2025

Tin về ATTP | 30-12-2021 | 20 lượt xem

 

 

 

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 với những nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kết luận số 624-KL/TU và các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Xác định các chương trình, đề án, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành cho các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đạt kết quả; làm cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện.

3. Tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong quá trình thực hiện Kết luận số 624-KL/TU; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo ATTP ở từng địa phương, đơn vị; xác định công tác bảo đảm ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, chỉ đạo, quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

II. MỤC TIÊU CƠ BẢN ĐẾN NĂM 2025

- 100% chợ kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, bếp ăn tập thể đáp ứng các quy định về điều kiện ATTP.

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp Giấy chứng nhận; 95% trở lên cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP và đáp ứng các điều kiện về ATTP theo quy định.

- 70% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn, có xác nhận.

- Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 07 người/100.000 dân.

- 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí ATTP, trong đó 20% trở lên đạt tiêu chí ATTP nâng cao.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền và đào tạo tập huấn, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về ATTP bảo đảm trên 95% có kiến thức đúng về an toàn thực phẩm;

2. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về công tác bảo đảm ATTP phù hợp tình hình, chủ trương của địa phương;

3. Đẩy mạnh xây dựng mô hình và mở rộng sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn, xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn có xác nhận, quy mô lớn;

 

Hình ảnh Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thăm mô hình sản xuất rau an toàn của HTX Tùng Anh, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc).

4. Tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả;

5. Nâng cao năng lực quản lý ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP và chủ động xét mẫu sản phẩm nông sản thực phẩm, xác định, phòng ngừa các nguy cơ không an toàn thực phẩm trọng cộng đồng.

 

 

 

 

 

     

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024