Tin tức

Thanh Hóa: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được quan tâm đầu tư nguồn lực

Tin về ATTP | 30-12-2021 | 35 lượt xem

 

Xác định công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặc biệt, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của người dân, cũng như tác động đến phát triển kinh tế - xã hội; thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP.

 

Hình ảnh: Mô hình sản xuất rau an toàn

Hằng năm UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện chương trình vệ sinh ATTP; hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án xây dựng nhà sơ chế rau an toàn tại xã Hoằng Giang và Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa; xây dựng phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn, phần mềm hệ thống thông tin quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh; đầu tư thiết bị kiểm tra nhanh ATTP cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ giám sát ATTP tại chợ; hỗ trợ máy vi tính, phương tiện làm việc cho 32 xã tham gia mô hình thí điểm về ATTP..., với tổng kinh phí đã phân bổ thực hiện từ năm 2017 đến nay khoảng 270 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng/năm/huyện, thị xã, thành phố, 15 triệu đồng/năm/xã, phường, thị trấn để các địa phương thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về ATTP. UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương cho công tác bảo đảm ATTP, với tổng kinh phí hỗ trợ trong 5 năm đạt trên 64 tỷ đồng; trong đó kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện trên 44,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp xã trên 19,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, bộ máy về quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã được thành lập và kiện toàn. Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; thành lập Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo ATTP; 100% các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP; 100% các xã, phường, thị trấn thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP, ban nông nghiệp hoặc tổ đầu mối về ATTP. Ban chỉ đạo các cấp có quy chế hoạt động, phân công phụ trách các địa bàn, lĩnh vực cho từng thành viên nhằm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về ATTP. UBND cấp xã đã thành lập tổ giám sát cộng đồng về ATTP thôn/bản/khu phố, tổ giám sát ATTP tại chợ. Đến nay, có 4.357/4.357 thôn, bản, khu phố thành lập tổ giám sát cộng đồng về ATTP (đạt 100%) và 357/388 chợ thành lập tổ giám sát ATTP (đạt 92%).

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, 100% chợ kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, bếp ăn tập thể đáp ứng các quy định về điều kiện ATTP; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận; 95% trở lên số cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đáp ứng các điều kiện về ATTP theo quy định; 70% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn, có xác nhận; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí ATTP, trong đó có 20% trở lên đạt tiêu chí ATTP nâng cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên tỉnh cần quan tâm bố trí ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan chuyên môn, các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTP; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát và phát động các phong trào thi đua về ATTP; tích cực vận động xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn..., góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024