Tin tức

Thẩm định hồ sơ và đánh các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Thiệu Viên của huyện Thiệu Hóa

Tin về ATTP | 23-06-2021 | 15 lượt xem

Buổi chiều ngày 18/6/2021, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm Tổ trưởng đã về thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Thiệu viên của huyện Thiệu Hóa.

Làm việc với Tổ thẩm định có lãnh đạo văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện; các phòng, ban của huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Thiệu Viên của huyện Thiệu Hóa. Trước khi bước vào buổi thẩm định, đoàn đã đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, giết mổ; bếp ăn tập thể trường mầm non trên địa bàn xã.

 

 

Hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thẩm định xã Thiệu Viên

 

Xã Thiệu Viên trong những năm qua Đảng ủy, Chính quyền xã đã tập trung quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Đảng Ủy, UBND xã đã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch triển khai từng nội dung và nhiệm vụ cụ thể cho các đợt cao điểm về ATTP như: Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm trên địa bàn xã. Xây dựng các chương trình phối hợp giữa UBND xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

UBND xã đã tổ chức hội nghị mở rộng, triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể các nhóm tiêu chí đến từng thành viên Ban chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, các tổ giám sát cộng đồng thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn tiếp thu và triển khai đến nhân dân để tổ chức thực hiện.

- Rà soát hệ thống các văn bản quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhóm tiêu chí về an toàn thực phẩm.

- Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn xã.

- Tổ chức cho các hộ giết mổ gia súc, gia cầm, các hộ sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm trên địa bàn ký cam kết về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, giết mổ gia súc, gia cầm, bếp ăn tập thể Trường mầm non Thiệu Viên.

Trên địa bàn xã có 90 cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường. Từ những kết quả trên đến nay xã đánh giá đã đạt 16/16 tiêu chí về an toàn thực phẩm.

Trong những năm gần đây với phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều tăng so với kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn với xây dựng nông thôn mới theo lộ trình xây dựng; môi trường sinh thái được đảm bảo; chính trị xã hội ngày càng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Tại xã Thiệu Viên, sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện về đảm bảo công tác an toàn thực phẩm:

* Những kết quả đạt được:

Qua quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả sau:

Thành lập BCĐ quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, ban nông nghiệp xã, ban hành quy chế hoạt đông, kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo và ban nông nghiệp xã, thành lập các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, chợ, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm cho các thành viên ban chỉ đạo, Ban hành kế hoạch và xây dựng mô hình bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ giám sát cộng đồng thôn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên địa bàn đã nâng cao nhận thức trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Công tác xây dựng xã an toàn thực phẩm đã dần hoàn thành và đi vào hoạt động đạt hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên địa bàn đã nâng cao nhận thức trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.

Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương quản lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công khai đường dây nóng nhận các thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm.

          Sau khi được nghe báo cáo các đồng chí thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến; các ý kiến đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, những kết quả đạt được của địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời các thành viên trong đoàn cũng làm rõ thêm một số hạn chế của địa phương cần khắc phục như: UBND xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tăng cường công tác xác nhận nguồn gốc xuất xứ; mở lớp tập huấn cho cán bộ, công chức và các cơ sở kinh doanh về an toàn thực phẩm và tục nâng cao chất lượng các tiêu chí.

          Kết luận buổi thẩm định, Đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng điều phối tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của địa phương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời nhấn mạnh, an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác an toàn thực phẩm. Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Thiệu Viên đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ và các nội dung cần khắc phục gửi về Văn phòng điều phối tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Thiệu Viên đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm năm 2021./. 

    

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024