Tin tức

Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19

Tin về ATTP | 01-09-2021 | 7 lượt xem

          Trong những ngày gần đây, một số địa phương trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 tại các khu cách ly và ngoài cộng đồng, nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất cao, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP năm 2021.

https://vfa.gov.vn/storage/upload/nd3-8839818.jpg

Hình ảnh:Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện lưu mẫu thức ăn tại khu cách ly (nguồn: VFA)

          Để thực hiện tốt công tác quản lý về ATTP, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP năm 2021 phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh vừa có Công văn số 13327/UBND-VPĐP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường công tác đảm bảo ATTP thuộc phạm vi trách nhiệm, địa bàn quản lý; trong đó, tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2021 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

          Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Lê Thiều Huệ

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Kết quả phát động Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Tin về ATTP | 01-09-2021

Kết quả tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tin về ATTP | 01-09-2021

Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19

Tin về ATTP | 01-09-2021

Kế hoạch mua sắm thực phẩm trong mùa dịch COVID-19

Tin về ATTP | 27-08-2021

Chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe?

Tin về ATTP | 27-08-2021