Tin tức

Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19

Tin về ATTP | 01-09-2021 | 11 lượt xem

          Trong những ngày gần đây, một số địa phương trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 tại các khu cách ly và ngoài cộng đồng, nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất cao, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP năm 2021.

https://vfa.gov.vn/storage/upload/nd3-8839818.jpg

Hình ảnh:Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện lưu mẫu thức ăn tại khu cách ly (nguồn: VFA)

          Để thực hiện tốt công tác quản lý về ATTP, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP năm 2021 phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh vừa có Công văn số 13327/UBND-VPĐP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường công tác đảm bảo ATTP thuộc phạm vi trách nhiệm, địa bàn quản lý; trong đó, tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2021 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

          Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Kết nối cung – cầu hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp

Tin về ATTP | 14-11-2023

Thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao tại huyện Thọ Xuân

Tin về ATTP | 14-11-2023

Phát huy vai trò của hợp tác xã Trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Tin về ATTP | 14-11-2023

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Tin về ATTP | 14-11-2023

Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Tin về ATTP | 14-11-2023