Tin tức

Sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và nhiệm vụ trong thời gian tới

Tin về ATTP | 02-06-2021 | 27 lượt xem

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, sự quyết tâm vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:

- Đã nhận được sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức đoàn thể; ATTP được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng về ATTP được nâng cao.

- Tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã được thành lập, kiện toàn. Đặc biệt, việc thành lập Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Nông nghiệp xã hoặc Tổ đầu mối về ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP thôn/bản/phố là chủ trương sáng tạo, đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có vai trò quan trọng giúp Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP.

 

http://vfa.gov.vn/data/PHUNGHA_VFA/Thanh%20Hoa%20HNTT.jpg

Hình ảnh: Hội nghị trực tuyến về an toan thực phẩm

- Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về ATTP được hoàn thiện, áp dụng thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các cấp, các ngành được phân định rõ ràng. Năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức được nâng lên; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP được triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm minh hơn, đã hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

- Các phong trào thi đua, mô hình, điển hình hay, sáng tạo về đảm bảo ATTP được phát huy, đẩy mạnh, có sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội. Nhiều vùng sản xuất an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, có giá trị kinh tế cao được hình thành và nhân rộng. Việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định đã tạo sự chuyển biến tích cực, là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm an toàn. Hệ thống bếp ăn tập thể trong các trường học được quan tâm đầu tư, không còn bếp ăn tập thể tạm bợ. Số cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo ATTP giảm mạnh.

- Ngân sách đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã được tăng cường; huy động được nhiều nguồn lực tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Hệ thống phòng thử nghiệm, chứng nhận chất lượng về ATTP được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về ATTP, kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn được quan tâm thực hiện. Hệ thống thông tin đường dây nóng được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin vi phạm pháp luật về ATTP. Tình hình ngộ độc thực phẩm được kiểm soát, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm rõ rệt, không có người tử vong.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới từ năm 2021- 2025. Công tác an toàn thực phẩm tập trung một số mục tiêu chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục duy trì các mục tiêu: Sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung và cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đáp ứng các quy định về điều kiện ATTP.

- 70% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận.

- 100% chợ kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm đáp ứng các quy định về điều kiện ATTP.

- 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện ATTP.

- 100% bếp ăn tập thể của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng ăn uống đáp ứng quy định về điều kiện ATTP.

- 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí ATTP; trong đó 20% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao.

 

Hà Văn Giáp

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024