Tin tức

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin về ATTP | 21-07-2022 | 49 lượt xem

 

 

Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm ATTP, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về ATTP; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh bảo đảm ATTP. Từ đó nhận thức của Nhân dân về công tác vệ sinh ATTP và ý thức trong việc tiêu dùng sản phẩm bảo đảm ATTP được nâng lên, hạn chế được nguy cơ sử dụng thực phẩm không an toàn.

 

Hình ành: Mô hình rau an toàn thực phẩm của hội viên nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hàng năm, MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh ATTP và kiến thức khoa học về ATTP, tác hại của thực phẩm không an toàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, các cơ sở thức ăn đường phố, người tiêu dùng bằng nhiều hình thức, như: phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, in ấn, cấp phát các tài liệu, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích tuyên truyền về ATTP với nội dung dễ hiểu, phù hợp đến cộng đồng dân cư.

Trong công tác phối hợp tập huấn kiến thức pháp luật về ATTP, Ủy ban MTTQ các cấp đã tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo đảm ATTP, đặc biệt chú trọng tập huấn kiến thức kỹ năng quản lý và giám sát về ATTP cho ban công tác mặt trận ở khu dân cư, ban quản lý mô hình “Khu dân cư tự quản về ATTP”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng quản lý, giám sát về ATTP cho hàng ngàn thành viên ban điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về ATTP”, ban công tác mặt trận ở khu dân cư và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP đối với mỗi cá nhân, hộ gia đình, người sản xuất, kinh doanh và cộng đồng dân cư; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng khu dân cư trong việc kịp thời phát hiện các vi phạm ATTP, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản về ATTP” tại 70 khu dân cư, thuộc 10 huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Như Thanh, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Công tác phối hợp xây dựng một số mô hình, phong trào về ATTP cũng được các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia.

Thực hiện Chương trình giám sát công tác bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Văn phòng Điều phối vệ sinh ATTP tỉnh tổ chức giám sát công tác bảo đảm ATTP tại UBND huyện Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn và 3 cơ sở xã, phường, thị trấn của huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Qua giám sát đã phát hiện nhiều hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm ATTP. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiến nghị chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời đề nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn.

Theo ông Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thường xuyên, hiệu quả đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP; kiến thức và pháp luật về ATTP, nhất là Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn về kiến thức, kỹ năng vận động và giám sát vệ sinh ATTP cho MTTQ cấp huyện, cấp xã và khu dân cư. Đặc biệt là tập huấn kỹ năng giám sát cho các thành viên mô hình “Khu dân cư tự quản về ATTP”. Tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư bảo đảm vệ sinh ATTP”; khu dân cư “3 không” (không có tội phạm, tệ nạn xã hội; không sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không vi phạm nếp sống văn hóa về việc cưới, việc tang và lễ hội); mô hình “Khu dân cư tự quản về ATTP”.

 

 

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024