Tin tức

Nâng cao chất lượng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Tin về ATTP | 03-11-2022 | 23 lượt xem

(Baothanhhoa.vn) - Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023, tránh tình trạng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã dừng hoạt động, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình, sai địa chỉ... vẫn đưa vào kế hoạch kiểm tra như các năm trước đây, UBND tỉnh đã có văn bản về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023.

EmailPrintTwitter  Facebook

 

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, cập nhật, bổ sung các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin: Tên cơ sở, địa chỉ, người đại diện, số điện thoại, loại hình hoạt động...; đề xuất các cơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống dự kiến được kiểm tra liên ngành cấp tỉnh năm 2023; dự kiến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống được thanh tra, kiểm tra do ngành, địa phương thực hiện năm 2023; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh trước ngày 28-10-2022.

Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổng hợp, tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023 trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Kết nối cung – cầu hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp

Tin về ATTP | 14-11-2023

Thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao tại huyện Thọ Xuân

Tin về ATTP | 14-11-2023

Phát huy vai trò của hợp tác xã Trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Tin về ATTP | 14-11-2023

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Tin về ATTP | 14-11-2023

Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Tin về ATTP | 14-11-2023