Tin tức

Kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (Tác giả: Hà Văn Giáp-Q.Chánh văn phòng)

Tin hoạt động | 12-05-2021 | 43 lượt xem

Công tác chỉ đạo, điều hành:

 Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 04-NQ/TU đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU đến các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực cả về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATTP; góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 04-NQ/TU đã đề ra.

 Trong 05 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã ban hành hơn 1.800 văn bản chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện thế chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động về đảm bảo ATTP; trong đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành gần 100 văn bản; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hơn 100 văn bản, Sở Y tế ban hành hơn 50 văn bản, Sở Công Thương ban hành hơn 50 văn bản, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành gần 1.500 văn bản các loại để chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

 Nhìn chung, công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện thể chế được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có sự phân công, phân cấp, xác định nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng của từng cấp, từng ngành và cơ bản đáp ứng công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

 Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại khu dân cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất thực phẩm ...

 Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập 07 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về ATTP tại 27 huyện, thị xã, thành phố; phê bình 14 Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chưa tổ chức triển khai hoặc tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao.

 Thực hiện các mục tiêu cụ thể

 - Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP đạt 100%, tương đương với 588.982 tấn (trong đó: gạo 172.955 tấn; rau, củ, quả 78.000 tấn; thịt gia súc, gia cầm 150.093 tấn; thủy sản 197.934 tấn).

 - Tỷ lệ cửa hàng kinh doanh thực phẩm đáp ứng quy định về điều kiện ATTP đạt 100% so với chỉ tiêu được giao, tương đương 504 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn.

 - Thực phẩm tiêu dùng chủ yếu được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 47%, tương đương với 397.473 tấn sản phẩm được xác nhận/tổng sản lượng tiêu dùng là 845.745 tấn (mục tiêu Nghị quyết 04-NQ/TU đến hết năm 2020 đạt 50%).

 - Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm nhập từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 91%, tương đương với 217.007 tấn sản phẩm thực phẩm được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP (mục tiêu Nghị quyết đến hết năm 2020 cơ bản đáp ứng quy định về ATTP).

 - Tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện ATTP đạt 95,4%, tương đương với 1.444/1.514 cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện ATTP (mục tiêu Nghị quyết đến hết năm 2020 đạt 100%).

 - Tỷ lệ chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đáp ứng quy định về điều kiện ATTP đạt 77,3%, tương đương 300/388 chợ kinh doanh thực phẩm hiện có trên địa bàn tỉnh (mục tiêu Nghị quyết đến hết năm 2020 đạt 100%).

 - Tỷ lệ bếp ăn tập thể đáp ứng quy định về điều kiện ATTP đạt 98,7%, tương đương 1.045/1.059 bếp ăn tập thể được công nhận bảo đảm ATTP (mục tiêu Nghị quyết đến hết năm 2020 đạt 100%).

 - Tỷ lệ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP đạt 72,8%, tương đương 407/559 xã, phường, thị trấn (mục tiêu Nghị quyết đến hết năm 2020 đạt 90% trở lên); trong đó, các xã nông thôn mới đạt tiêu chí ATTP đạt 85,8%, tương đương 277/323 xã (mục tiêu Nghị quyết đến hết tháng 6/2018 đạt 100%), các phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP đạt 61,4%, tương đương 54/88 phường, thị trấn (mục tiêu Nghị quyết đến hết tháng 6/2018 đạt 100%).

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024

Tin về ATTP | 26-01-2024

Đảm bảo thực phẩm an toàn ngày Tết

Tin về ATTP | 19-01-2024