Tin tức

Huyện Cẩm Thủy tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin Sưu tầm | 17-06-2021 | 30 lượt xem

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, huyện Cẩm Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

 

Hình ảnh: Chợ thị trấn Phong Sơn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

          Để tạo sự chuyển biến trong ý thức chấp hành các quy định về ATTP, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ các đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy từ tổ giám sát cộng đồng thôn, bản, ban nông nghiệp xã, ban chỉ đạo xã... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị, kiểm tra, băng-zôn, khẩu hiệu. UBND huyện giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến nội dung của Luật ATTP, các nghị định, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch của huyện liên quan đến công tác ATTP nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về bảo đảm ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm. HĐND, UBND huyện đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 100.000.000 đồng/xã cho các địa phương được công nhận xã đạt tiêu chí về ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm được duy trì, định kỳ hoặc đột xuất, tổ giám sát lấy mẫu kiểm tra đối với các sản phẩm có nguy cơ cao gây mất VSATTP.

          Công tác phối hợp giữa ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm VSATTP được các tổ chức thành viên tích cực tham gia, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP; tổ chức phát động người dân tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. MTTQ huyện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Nông dân huyện phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”; Huyện đoàn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo đảm ATTP; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP”. Đến nay đã nhân rộng được 55 mô hình trên địa bàn toàn huyện; chỉ đạo thành lập 18 mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

          Theo thống kê trên địa bàn huyện có 2.219 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 341 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của tuyến huyện. Năm 2020, 2 đoàn kiểm tra cấp huyện và 17 đoàn kiểm tra cấp xã đã tiến hành kiểm tra 48 cơ sở, phát hiện 15 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền 28.750.000 đồng. Việc giám sát ngộ độc thực phẩm được chủ động thực hiện tại các cơ sở có nguy cơ cao; duy trì trực sẵn sàng đáp ứng điều tra và xử lý kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng 5/5 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó chuỗi sản xuất lúa gạo xã Cẩm Bình với 70 hộ tham gia, sản lượng sản phẩm của chuỗi khoảng 198 tấn; chuỗi sản xuất lúa gạo xã Cẩm Ngọc với 22 hộ tham gia, sản lượng sản phẩm của chuỗi khoảng 30 tấn; chuỗi sản xuất lúa gạo xã Cẩm Vân với 30 hộ tham gia, sản lượng sản phẩm của chuỗi khoảng 40 tấn; chuỗi sản phẩm lúa gạo xã Cẩm Thạch với 114 hộ tham gia, sản lượng chuỗi khoảng 61 tấn...

          Đối với chỉ tiêu xây dựng 21 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm ATTP, các đơn vị được giao trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cơ bản đáp ứng các điều kiện về vệ sinh thú y. Thực hiện chỉ tiêu xây dựng 8 chợ ATTP tại thị trấn Phong Sơn và các xã Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Châu, Cẩm Tâm, Cẩm Yên và Cẩm Quý, các xã, thị trấn đã thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại chợ phù hợp với các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm. Hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ theo danh mục các tiêu chí để trình Sở Công Thương thẩm định và công nhận hoàn thành 8/8 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng 5/4 bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP, đạt 125%; có 5 xã đạt tiêu chí xã ATTP.

          Để triển khai đạt hiệu quả công tác bảo đảm VSATTP trong thời gian tới, huyện Cẩm Thủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ATTP theo chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và Nhân dân về VSATTP; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng xã ATTP, góp phần tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024