Tin tức

Đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Tin về ATTP | 01-02-2023 | 58 lượt xem

 

Thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2017 theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND của UBND tỉnh, với chức năng tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Thanh Hóa, những năm qua Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong việc tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP trên địa bàn tỉnh.

 

Hình ảnh: Hội nghị triển khai, phổ biến các tiêu chí xây dựng xã ATTP, ATTP nâng cao giai đoạn 2022-2025.

Trong năm 2022, Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm ATTP. Nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao, năm 2022 Văn phòng điều phối tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-BCĐ, ngày 27-12-2021 về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2022 với 21 nhiệm vụ, đề án về ATTP. Đã trực tiếp tham mưu hoàn thành 12/12 nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về ATTP đột xuất khác. Tham mưu thành lập và tổ chức 2 đợt kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đối với công tác đảm bảo ATTP tại 18 huyện, thị xã, thành phố; qua công tác kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình xây dựng xã ATTP và công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh; xây dựng các văn bản, quy định mới, các quy trình thực hành tốt về ATTP; kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP; khuyến nghị về bảo đảm ATTP; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTP; tuyên truyền các cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo đảm ATTP tại các địa phương, đơn vị để nhân rộng trên địa bàn tỉnh; công bố rộng rãi, kịp thời vụ việc, hành vi vi phạm về ATTP để Nhân dân biết và tránh sử dụng các sản phẩm thực phẩm không an toàn. Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ lấy mẫu cho 130 cán bộ, công chức, viên chức của 130 xã, phường, thị trấn dự kiến xây dựng xã ATTP nâng cao giai đoạn 2022-2025. Tập huấn phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn và phần mềm hệ thống thông tin quản lý ATTP tỉnh Thanh Hóa cho 1.280 cán bộ, công chức 27 huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức 10 hội nghị tập huấn về trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao và nâng cao kiến thức quản lý về ATTP cho 500 học viên là thành viên Ban chỉ đạo VSATTP huyện, Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP huyện và cán bộ, công chức của 130 xã, phường, thị trấn dự kiến xây dựng xã ATTP nâng cao. Tổ chức 1 hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục quản lý, vận hành có hiệu quả phần mềm hệ thống thông tin quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh; phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Chi cục ATVSTP để tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 12 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần, Tháng hành động vì ATTP, mùa du lịch, Tết Trung thu; đã tổ chức kiểm tra 345 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, có 307 cơ sở đạt yêu cầu; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 38 cơ sở với số tiền phạt 218 triệu đồng. Tiếp nhận và chuyển các đơn vị có liên quan xử lý 11 thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng về ATTP theo quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối tỉnh đã tích cực phối hợp tham gia cùng các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá công tác duy trì tiêu chí xã ATTP tại 80 xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cho các địa phương xây dựng đạt tiêu chí ATTP nâng cao cho 30 xã, phường thị trấn...

Trong thời gian tới, Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ về quản lý VSATTP ban hành các chương trình, nhiệm vụ, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác bảo đảm ATTP; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATTP theo Kết luận số 624-KL/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Tin hoạt động | 27-05-2024

Phối hợp tập huấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tin hoạt động | 15-05-2024

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Điều hành mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Định.

Tin về ATTP | 01-04-2024

Một số biện pháp để phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Tin về ATTP | 01-04-2024

Ký cam kết thực hiện pháp luật về An toàn giao thông và an toàn thực phẩm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tin về ATTP | 26-01-2024