Tin tức

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tin về ATTP | 21-06-2021 | 1 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Đề ánĐổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung: Hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững, có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường. Ưu tiên phát triển kênh tiêu thụ nông sản cóliên kết chuỗi để nâng cao giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập của tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nông sản.

2. Mục tiêu cụthể

            - Xây dựng kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính doanh nghiệp, hợp tác sản xuất, chế biến, dự trữ với mục tiêu xây dựng thí điểm 03 dự án tiêu thụ nông sản tại những vùng sản xuất nông sản tập trung phân tán, trong đó doanh nghiệp, hợp tác giữ vai trò chủ đạo (từ cung ứng vật tư đầu vào đến tổ chức thu mua sản phẩm đầura).

- Củng cố phát triển các chủ thể kinh tế (ưu tiên phát triển hợp tác thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ) trung gian giữa người nuôi trồng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối ngân hàng để tổ chức cung ứng đầu vào tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, đem lại lợi ích cộng đồng cho dân cư địa phương.

3. 06 nhiệm vụ và giải pháp

  1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nôngsản.
  2. Thực hiện và rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản
  3. Đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại, góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nôngsản
  4. Đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại, góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nôngsản
  5. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và áp dụng truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh tiêu thụ nôngsản
  6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm nôngsản.

Tải Kế hoạch tại đây

 

 

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tin hoạt động | 22-02-2023

Ngộ độc rượu trước, trong và sau tết

Tin về ATTP | 03-02-2023

Thanh Hóa: Kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 và một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023.

Tin về ATTP | 01-02-2023

Thanh Hóa: Chủ động, tích cực bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ Hội Xuân năm 2023

Tin về ATTP | 01-02-2023

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Tin về ATTP | 01-02-2023