Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 4, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân - Xã Xuân Giang-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân - Xã Xuân Giang-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân - Xã Xuân Giang-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân - Xã Xuân Giang-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 1, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân - Xã Xuân Giang-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - Xã Vĩnh Hưng-Huyện Vĩnh Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Nguyễn Công Tân, thôn Nguyên Sơn, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Xã Thiệu Nguyên-Huyện Thiệu Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 1 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nấm Linh chi; Nấm sò; Nấm rơm;

Địa chỉ: Thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - Xã Hà Sơn-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn Ngọc Vóc - Xã Cẩm Yên-Huyện Cẩm Thủy-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: TDP Đại Quang - Thị trấn Phong Sơn-Huyện Cẩm Thủy-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )