Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất rau củ quả an toàn)

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Phúc Triền 2 - Xã Đông Thanh-Huyện Đông Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn Cẩm Trướng 1 - Xã Định Công-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: thôn bái ân 2 - Xã Định Thành-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Quang Trung-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: khu 6 - Phường Bắc Sơn-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Quang Trung-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Quang Trung-Thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Phúc Triền 1 - Xã Đông Thanh-Huyện Đông Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Kim Bôi - Xã Đông Thanh-Huyện Đông Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )