Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng phát triển sản phẩm truyền thống)

Sản phẩm cung cấp: Mắm tép Sông Nươm;

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trạo - Xã Ngọc Trạo-Huyện Thạch Thành-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: 17-19 Đinh Công Tráng - Phường Ba Đình-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn Trung Lập 1 - Xã Xuân Lập-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn đắc châu 2 - Xã Tân Châu-Huyện Thiệu Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 2 - Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Xuân Lai-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Thôn Sao Vàng - Xã Hoằng Phụ-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: 11, Tran Dai Nghia - Phường Hàm Rồng-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Thị trấn Hồi Xuân-Huyện Quan Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: 09- Hợp Tân - Hoằng Phụ - Xã Hoằng Phụ-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

( 0 người đánh giá )