Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Hoằng Vinh

Xã Hoằng Vinh - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Đạo

Xã Hoằng Đạo - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Thắng

Xã Hoằng Thắng - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Đồng

Xã Hoằng Đồng - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hoằng Thái

Xã Hoằng Thái - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|